Erelonen en kosten

Erelonen

140,00 euro per uur geleverde diensten, exclusief BTW à rato van 21%, jaarlijks te indexeren

Kosten

Deze kosten staan los van de erelonen en worden als volgt berekend.

Openen dossier: 60,00 euro

Per pagina:

  • Brief: 10,00 euro
  • Conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften,...: 12,00 euro
  • Fotokopie: 0,30 euro
  • Aangetekende zending: 20,00 euro

Per kilometer:

  • Verplaatsing: 0,5 euro

Deze prijzen zijn exclusief BTW (21 %)

De griffiekosten en parkingkosten dienen supplementair door de cliënt te worden gedragen.

De kosten en erelonen dienen te worden betaald binnen de 8 dagen na het verzoek, bij gebrek waaraan er een intrest zal worden aangerekend van 10% per jaar.

Bij een goed resultaat zal een succesfee worden aangerekend van 5%.

Kunnen wij u helpen?