Vastgoedrecht, huurrecht, (mede-)eigendomsrecht

Ons kantoor verleent advies en bijstand in o.m. de volgende materies:

  • Koop/verkoop van onroerende goederen
  • Opmaken van overeenkomsten van koop/verkoop bij vastgoed (bod en aanvaarding, compromis, belofte tot aan- of verkoop, notariĆ«le akte, ...)
  • Algemene huur, woninghuur, handelshuur
  • Eigendom, (appartements)mede-eigendom
  • Vruchtgebruik, opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden, en andere onroerende zakelijke rechten
Kunnen wij u helpen?