Familierecht, echtscheidingsrecht en erfrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in o.m. de volgende materies:

  • Echtscheidingen
  • Voorlopige maatregelen bij relatie - en gezinsproblemen
  • Vereffeningen en verdelingen in het kader van echtscheidingen - Familiaal vermogensrecht
  • Onderhoudsverplichtingen (onderhoudsgeld en alimentatie) m.b.t. kinderen alsook tussen familieleden en partners
  • Verblijfsregelingen, omgangsregelingen, recht op persoonlijk contact m.b.t. minderjarige kinderen
  • Uitoefening ouderlijk gezag m.b.t. minderjarige kinderen
  • Erfenissen, schenkingen en testamenten
  • Vereffeningen en verdelingen in het kader van nalatenschappen
  • Successie
Kunnen wij u helpen?